Misioni, Vizioni

Kompanitë e suksesshme e dinë që për të arritur një biznes të suksesshëm nuk duhet vetëm një plan apo një strategji e mirë, por gjithashtu një përqëndrim mbi objektiva realiste dhe një lidership i apasionuar.

Misioni

Misioni i ARSTL Group është të jetë një ndër tre kompanitë më të mira në Ballkan, të përfeksionojë rrjetin e distribucionit, të ketë një staf të kompletuar dhe të përmbushë në kohë kërkesat e furnitorëve dhe klientëve.

Vizioni

Vizioni i ARSTL Group është të  pozicionohet  në treg si një ndër kompanitë më të mira të distribucionit, lider në treg për markat që prodhon dhe importon dhe pse jo një “shkollë” e mirëfilltë për distribucionin dhe shitjet.

Vlerat tona

  • Fokusimi tek konsumatorët.
  • Fokusimi në produkte cilësore që përmbushin më së miri kërkesat e konsumatorëve.
  • Raporti perfekt cilësi-cmim i produkteve.
  • Cilësi maksimale në shërbim.
  • Rigorozitet në proçesin e prodhim-ambalazhimit dhe distribuimit.
  • Respektimi i imazhit të kompanive apo distributorëve tonë te autorizuar brenda dhe jashtë vendit.