Vizioni

  • Vizioni


Pozicionimi në treg si një ndër kompanitë më të mira të distribucionit, lider në treg për brandet që prodhojmë dhe importojmë dhe pse jo një ‘’shkollë’’ e mirëfilltë për distribucionin dhe shitjet

  • Vlerat tona
  1. Përkushtim dhe respekt ndaj konsumatorit.
  2. Cilësi maksimale në shërbim.
  3. Rigorozitet në proçesin e prodhimit dhe distribuimit.
  4. Fokusimi në produkte.
  5. Rregullimi I zinxhirit të vlerave dhe të kostove.
  6. Respektimi I imazhit të kompanive apo filialeve tona Brenda dhe jashtëvendit.