Uji i Birrës Müller

Uji i Birrës Müller

Uji për prodhimin e Birrës Müller merret nga mali Barania Góra, i cili buron në një lartësi prej 1080 m.
Ky burim monitorohet nga specialistë të fushës së Burimeve Natyrore. Ekspertët e prodhimit të Birrës Müller kontrollojnë dhe testojnë vazhdimisht cilësinë dhe parametrat e këtij uji.