Ujë

UjiBurimet në parkun natyror Arnsberg të njohura për butësinë e ujit janë një nga elementët kyç për prodhimin e birrës me ngjyrë të ndezur  të stilit “Pilsener”.

Ky ujë është ideal për shkak se:

  • Është i butë, ujë me cilësi të lartë
  • Nuk ka kontakt me zonat gëlqerore 

Përveç Kairsequelle, përdoret dhe ujë nga zonat burimore me cilësi të lartë të ujit të quajtur Glory and Paradise.