Lupolat e Birrës Müller

Lupolat e Birrës Müller


Lupolat për prodhimin e Birrës Müller përzgjidhen nga një prej zonave më të njohura në Poloni në kultivimin e Lupolave, në Lubelski (Lublin). Klima e ngrohtë e kësaj zone favorizon pjekjen e shpejtë të Lupolave, duke i dhënë një aromë karakteristike të veçantë birrës Müller.