Elbi

Elbi

WARSTEINER dhe König Ludwig Weissbier prodhohen me elb të përzgjedhur në mënyrë tradicionale (dorë më dorë), që kultivohet në rajonet e famshme të Gjermanisë, si dhe në rajonin e Champagnës të Francës.
Elb pranveror që rritet në kushte optimale klimatike & tokësore.

Majaja e WARSTEINER & König Ludwig Weissbier

Kultivuar në dekada për të zgjedhur llojin e përsosur të majave, i cili është unik për birrën WARSTEINER dhe König Ludwig Weissbier.
Elbi siguron ngjyrën e çelët & të artë të birrës WARSTEINER.