Vende vakante

Tirane, ofroj vend pune Agjent Shitje/Preseller
Qellimi i Pozicionit: Sherbim ndaj klienteve ekzistues dhe identifikimi i klienteve te rinj, duke synuar rritjen e shitjeve ne zonen te cilen mbulon.

Detyrat/Pergjegjësitë
• Miremban rrjetin e klienteve ekzistues dhe identifikon kliente te rinj
potenciale
• Realizon shitje nga gjithe gama e produkteve, pjese e katalogut te
produkteve te kompanise.
• Ofron sherbim ndaj klienteve, si perpara dhe pas shitjes.

Kualifikime/ Kërkesa:
Arsimi i larte do te perbente avantazh.
20 deri 35 vjec
1 vit eksperience pune ne kompani distribucioni.
Aftesi shume te mira komunikuese
Aftesi shume te mira negociuese
Te disponoje patente automjeti te klasit B
Te kete aftesi te mira orientuese per zonen e Tiranes dhe rrethinat e saj.

Ofrohet page kompetitive dhe bonuse ne baze te performances .
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre në adresën elektronike: punesimi@arstlgroup.com
*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni do të njoftohen për intervistë.

____________________________________________________________________________
POZICIONI: KEY ACCOUNT (Per Rrjetin e Super Marketeve)

QELLIMI I POZICIONIT: Menaxhimi i rrjetit te Super Marketeve, duke synuar rritjen e shitjeve

Detyrat/Pergjegjësitë:
Menaxhon dhe planifikon procesin e shitjeve .
Drejton dhe kordinon porosi-marrjen si dhe stokun e rrjetit qe mbulon.
Kujdesi ndaj klienteve ekzistues dhe rritje te klienteve te rinj.
Raporti periodik tek Drejtori i Shitjeve.

Kekesat:
Arsimi i lartë , preferohet dega Menaxhim ose dege te ngjashme.
Aftësi shumë të mira komunikimi dhe negocimi.
Eksperiencë në menaxhim shitjesh, si dhe në shitjet e drejtpërdrejta JO ME PAK SE 1 VIT.
TE POSEDOJNE PATENTE TE KLASIT B DHE TE KENE EKSPERIENCE NE NGARJEN E MAKINES.

OFROHET PAGE KOMPETITIVE DHE BONUSE MBI SHITJET
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre në adresën elektronike: punesimi@arstlgroup.com.